1.–2. 10. 2021
Ostrava
Clarion Congress Hotel Ostrava

Nemohli jste se konference zúčastnit? Připravili jsme pro vás akreditovaný videozáznam, který můžete zhlédnout až do konce listopadu a získat tak 12 kreditů do systému ČLK. Registrujte se ZDE.

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat k účasti na celostátní konferenci 29. moravskoslezské pneumologické dny. Akce proběhne, doufejme, již prezenčně ve dnech 1.–2. 10. 2021 v hotelu Clarion v Ostravě Vítko­vicích. Příprava akce však současně počítá i s virtuální prezentací, a to v případě opravdu nepříznivých pandemických podmínek. Programovými prioritami budou především tato témata: jak jinak – doba covidová, nemoci s plicní obstrukcí a poruchy spánku, rehabilitace a následná péče o naše pacienty. Tradičně také aktuální pohled na tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemio­logického pohledu. Rádi bychom se zaměřili na záněty plic v jejich různých podobách, novinky v dia­gnostice a léčbě intersticiálních plicních procesů a vždy úspěšné kazuistiky v interaktivním worksho­pu. V neposlední řadě se budeme věnovat pneumoonkologické problematice se zaměřením možnosti bronchoskopie a intervence v pneumologii a na nové léčebné postupy. Sledujeme trendy v intenzivní péči v pneumologii a nutnost reflektovat tuto skutečnost s dopadem na denní praxi v multidiscipli­nárním přístupu. Nezapomenuty budou i prezentace specializované centrové péče.

Přivítáme příspěvky všech lékařů a názory na organizaci péče o pneumologicky nemocné v České republice.

Věříme, že vaše účast celou akci obohatí a pomůže vám v navázání nových kontaktů a přá­telství s lékaři, zdravotními sestrami i obchodními partnery. Můžeme se také těšit na setkání na společenském večeru jako nezávislé akci.

Všem, kteří na tradiční akci do Ostravy přijedou, přeji za organizační výbor příjemné zážitky ze všech odborných i společenských aktivit.

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.

Pořadatel
Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
Prezident akce
prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. (Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice)
Organizační výbor
prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
MUDr. Kristián Brat, Ph.D.
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.
Mgr. Dana Dvořáčková, MBA
Hana Mikesková
Bc. Renata Zittová
Pod záštitou
Hejtmana Moravskoslezského kraje
Primátora statutárního města Ostravy

Aktuality

Získejte přístup do videoarchivu přednášek!

Program 29. moravskoslezských pneumologických dnů, které se uskutečnily v Ostravě 1.–2. října, byl velmi nabitý a účastníky hodnocen jako maximálně kvalitní a přínosný. Nemohli jste se konference zúčastnit? Připravili jsme pro vás akreditovaný záznam z celé konference, který můžete zhlédnout až do 30. 11. 2021. Účastníci registrovaní na prezenční formu akce obdrží přístup do archivu akce automaticky, kredity jim budou započteny již za jejich prezenční účast. Ostatní si mohou přístup zakoupit za poplatek 500Kč a po zhlédnutí 80% odborného programu (410min) získají 12 kreditů do systému ČLK. Registrujte se ZDE.

Podívejte se na aktuální odborný program a sborník abstrakt

V záložce Program naleznete aktuální časový harmonogram. Podívejte se, na co se můžete v rámci 29. moravskoslezských pneumologických dní těšit. Najdete zde i sborník abstrakt ke stažení.

Novinky v systému akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavádí nový zautomatizovaný systém připisování kreditů, skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí bude od září 2020 zapotřebí znát jejich ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Partneři

Platinový partner

Zlatý partner

Stříbrní partneři

Label
crossmenuchevron-down