Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání je ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

Pátek (1. 10.)
Sál Diamant
Pátek (1. 10.)
Sál Sapphire
Pátek (1. 10.)
Salonek Silver
Sobota (2. 10.)
Sál Diamant
Sobota (2. 10.)
Salonek Silver

Sál Diamant

9.00 Zahájení
9.35–10.35 COVID I
předsedající: Ondrejka G., Kociánová J.

Imunologická diagnostika COVID 19

Ondrejka G.

Covid v ambulancích, dispenzární péče

Čierná Peterová I.

Vyšetření difuzní kapacity pro CO (transfer faktoru) v ordinaci pneumologa v době nemoci covidu-19

Kociánová J.

Covid-19 a Pneumocystis jiroveci: koinfekce

Plačková M.

Covid 19 u nemocných na biologické léčbě těžkého astmatu FNM v roce 2021 (průběh onemocnění, vakcinace)

Vlachová A.

Covid 19 – co čekat a co můžeme dělat dál?

Vašáková M.
10.40–10.50 Nové možnosti léčby eozinofilní granulomatózy s polyangiitidou
Žurková M.
10.55–11.40 Sympozium společnosti Boehringer Ingelheim, spol. s r. o.

Co můžeme udělat pro pacienta s intersticiálním plicním procesem s progresivním fenotypem?

Diskutující: Plačková M., Kociánová J.
12.00–12.40 COVID II – Postcovid multioborově
předsedající: Sova M., Vítek P.

Pohled pneumologa

Sova M.

Pohled kardiologa

Kukla P.

Pohled psychiatra

Boček J.

Pohled gastroenterologa

Vítek P.
12.45–13.15 Sympozium společnosti Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o.

Ovlivníme mortalitu v léčbě CHOPN pomocí trojkombinace?

Sobotík O.
13.20–13.40 Předávání cen
Vašáková M., Marel M.
13.45–14.00 Zprávy z výboru
Vašáková M.
14.05–14.45 CHOPN I

CHOPN a HFpEF

Zela O.

Standardizovaný překlad a adaptace do českého jazyka dotazníku Manchester respiratory activities of daily living questionnaire pro pacienty s CHOPN

Kopecká T.

Bronchiální termoplastika – indikace léčby v roce 2021

Šestáková Z.
14.50–15.10 Sympozium společnosti AstraZeneca Czech Republic s. r. o.

Proč být SMART v terapii astmatu

Sova M.

Další šance v léčbě CHOPN

Bártů V.
15.15–15.35 Sympozium společnosti Chiesi CZ s. r. o.

Novinka v léčbě astmatu – fixní trojkombinace

Zatloukal J.
15.50–17.15 CHOPN II
předsedající: Brat K., Koblížek V.

Recent advances in the knowledge of COPD pathophysiology – the most promising treatable targets for future years

Barnes P. J.

COPD & COVID-19 and COVID-19 & COPD

Valipour A.

Heterogenita CHOPN jako prognostický ukazatel a jako nástroj rozhodování o léčbě (COPD heterogeneity as a prognosis assessment and treatment decision tool) pro pacienty s CHOPN

Koblížek V.

Program ÚZIS „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“ – průběžné výsledky projektu (The Czech National Programme for Early Detection of COPD – interim results from a pivotal project)

Brat K.
17.20–18.15 Kazuistiky
předsedající: Doubková M.

Genetická varianta genu CTC1 u idiopatické plicní fibrózy a myelodysplastickho syndromu: kazuistické sdělení

Doubková M.

Pupínky

Balík O.

„Všechno“ zlé je k něčemu dobré

Děrgelová V.

Použití biodegradabilních tracheálních stentů u stenóz vzniklých při umělé plicní ventilaci

Stehlík L.

Neoadjuvantní léčba crizotinibem u pacientky s inflamatorním myofibroblastickým tumorem hlavního bronchu

Müllerová A.
18.15 Ukončení 1. dne

Sál Sapphire

9.45–11.45
Sesterská sekce
předsedající: Mikesková H., Dvořáčková D., Zittová R.

Postcovid v naší ambulanci

Lépová M.

Použití tunelizovaného drénu u pacientů s hydrotoraxem

Pospíšilová K.

Multioborová spolupráce v praxi

Müller J.

Tuberkulóza pokaždé jinak část I.

Dvořáčková D.

Tuberkulóza pokaždé jinak část II.

Kolářová V.

Systém psychosociální intervenční služby – peer podpora

Bobovská I.

Představení SPIS ve FNO

Adamovská Z.

Mimořádná událost ve FN Ostrava

Adamovská Z.

Problematika očkování dětí BCG vakcínou ve městě Ostrava

Žáčková K., Cinková R., Randuchová K.

Edukace při chemoterapii u pacienta s malobuněčným karcinomem plic

Bjelková V.
14.10–14.40
Symposium Novartis s.r.o. – Nový vítr v léčbě astmatu

Nové možnosti zlepšení kontroly astmatu

Šotola M.

Digitální senzor

Bártů V.
14.45–15.05
Sympozium společnosti Roche, s. r. o.

Entrektinib - příležitost pro pacienty s ROS1+ NSCLC

Roubec J., Bílek O.
15.10–15.30
Sympozium společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o.

Vypadá těžce a nakonec těžké není

Voláková E., Kociánová J.
16.50–17.20
Interaktivní kazuistiky
předsedající: Herout V.

Možnosti bronchoskopie při hledání zdroje pneumotoraxu

Herout V.

Hemothorax – kolikrát ještě?

Džingozovová M.
18.00–19.00
Jednání bronchologické sekce – Koncepce Národních bronchologických center

Salonek Silver

10.00–12.00
Workshop Moderní pleurální metody
předsedající: Venclíček O., Sova M.
15.00–16.30
MSD workshop pokročilé bronchologie I. – periferní léze
předsedající: Jakubec P., Roubec J.

Sál Diamant

9.00–10.45
Pneumoonkologie
předsedající: Roubec J., Skřičková J.

Program časného záchytu karcinomu plic v ČR… role praktického lékaře a pneumologa

Čierná Peterová I.

Bronchologická diagnostika a lokální léčba solitárních plicních uzlů

Votruba J.

Novinky v pneumoonkologii

Roubec J.

Vysoce specializovaná onkologická péče na Pneumologické klinice 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

Drösslerová M.

Alunbrig – další možnost v léčbě ALK pozitivních NSCLC

Roubec J.

Centrová léčba nemalobuněčného karcinomu plic v ČR v roce 2021

Skřičková J.

Léčba pembrolizumabem u pacientů s NSCLC ve FN Ostrava

Černeková R.
11.00–12.30
COVID III
předsedající: Genzor S., Bratová M., Žurková P.

Výpadek zdravotní péče v oblasti spánkové medicíny za rok 2020 jako kolaterální škoda pandemie covidu-19

Genzor S.

Přímé i nepřímé dopady COVID pandemie na pacienty s nádory plic a pohrudnice

Bratová M.

Funkce dýchacích svalů a síla nádechových svalů pacientů s long-COVID, ILD nebo CHOPN v porovnání se zdravými jedinci

Zlámalová T.

Význam plicní rehabilitace u nemocných po covidové pneumonii

Žurková P.

Vztah mezi výsledky 6minutového chodeckého testu, silou dýchacích svalů, ventilačními parametry a tíží dušnosti u pacientů s post‑ covid syndromem: pilotní studie

Horová P.

Efekt plicní rehabilitace u pacientky s RS po prodělání onemocnění covid-19

Dvořáček M.

Tíže dušnosti, únavy a tolerance fyzické zátěže je obdobná u mužů i žen po prodělání covidu-19: pilotní studie

Kršáková Z.

Pancolitida po covidu

Ježková H.

Nemocniční léčba covidu-19 – aktualizace podzim 2021

Brat K.
12.35–13.45
VARIA
předsedající: Jakubec P., Tudík I.

Pneumonie a kardiovaskulární systém

Jakubec P.

Non‑CF bronchiektázie – diagnostika a léčebné postupy

Jakubec P.

Tele‑ coaching budou moci využívat i čeští pacienti s chronickým plicním onemocněním

Zlámalová T.

Pleurální výpotek u pacienta s tuberkulózou a revmatoidní artritidou. Jaká je jeho příčinou?

Tudík I.

Ne)žádoucí účinek modulátorové léčby cystické fibrózy

Fila L.

Pseudotumorózní formy tuberkulózy a netuberkulózních mykobakterióz

Losse S.

Non-CF bronchiektázie v dětském věku. Kde se berou a co s nimi…?

Pohunek P.
13.45 Ukončení akce

Salonek Silver

10.30–12.00
MSD workshop pokročilé bronchologie II. – mediastinum
předsedající: Votruba J., Sova M.
crossmenuchevron-down